Disclaimer

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website door Spainholidays4u aangeboden vakantiewoningen en overige (aanvullende) diensten zijn de Spainholidays4u boekingsvoorwaarden van toepassing.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid
Spainholidays4u besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden uitgesloten. Spainholidays4u is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

Informatie met betrekking tot bestemmingen
Foto’s en beschrijvingen van de vakantiewoningen op deze site zijn zo accuraat mogelijk genomen en opgesteld. Ze zijn bedoeld om u een reëel beeld te geven van de accommodaties. De informatie over de vakantiewoningen is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld.
De accommodatie-informatie wordt voortdurend aangepast aan de actualiteit. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter niet worden voorkomen. Spainholidays4u is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

Auteursrechten
Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van Spainholidays4u. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen, is de schriftelijke toestemming van Spainholidays4u vereist.

Hyperlinks
De site kan hyperlinks naar ander websites bevatten waarover Spainholidays4u geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Spainholidays4u biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Spainholidays4u met of van deze websites of van hun inhoud.

Veranderingen site/aanbod
Spainholidays4u behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.