Algemene voorwaarden

Boekingen & Annuleringen

1. Reserveren
U kunt telefonisch of online reserveren. Reservering zijn voor u en spainholidays4u bindend. De huur periode wordt aangegaan voor minimaal 1 week.
Iedere reserveringsopdracht wordt door spainholidays4u bevestigd door middel van een reservering bevestiging. Na ontvangst van de bevestiging voldoet u binnen 7 dagen 30% van de huursom. Nadat wij uw aanbetaling van 30% volgens contract hebben ontvangen is de boeking pas definitief. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huur periode te zijn voldaan op onze rekening. Bij reservering op korte termijn dient u de gehele huursom ineens te voldoen. Ter verificatie dient u bij uw aankomst op ons kantoor het reserveringsformulier en een geldig legitimatie bewijs te tonen. De Huurder garandeert dat de informatie die bij het boeken is verstrekt juist en volledig is. Het niet volledig of onjuist verstrekken van informatie kan leiden tot het annuleren of beëindigen van de huurovereenkomst. Spainholidays4u kan de reservering ongedaan maken Indien de te betalen bedragen niet tijdig of volledig zijn betaald.

2. Wijziging van algemene voorwaarden
Spainholidays4u behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen zonder verwittiging vooraf en u gaat ermee akkoord dat uw gebruik van deze site onderworpen is aan de algemene voorwaarden die op moment van kracht zijn.

3. Annuleren
Annulering is mogelijk binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum.
Bij annuleren na 8 dagen en tot 8 weken voor aanvang van de huur periode, wordt 30% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering 8 tot 4 weken voor aanvang van de huur periode, wordt 60% van de huursom in rekening gebracht. Annulering kan door middel van een e-mail of brief. De administratiekosten voor annuleren zijn € 25,00.

3.1 Annulering door Spainholidays4u
Indien Spainholidays4u door overmacht uw gereserveerde vakantie accommodatie annuleert, zullen wij u een alternatief aanbieden van een soortgelijk type en prijs. Als Spainholidays4u geen vergelijkbare verhuur accommodatie kan aanbieden zullen wij de reeds door u betaalde huursom retourneren zonder compensatie van eventueel door u gemaakte extra kosten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

4. Aansprakelijkheid
Spainholidays4u bemiddelt alleen tussen eigenaar en huurder en kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door de huurder voor ongeval/letsel/schade ontstaan tijdens de huur periode. Spainholidays4u behoudt zich het recht om gasten te weigeren of boekingen te annuleren indien hier reden toe is. In ieder geval is Spainholidays4u niet verder aansprakelijk dan de door de huurder betaalde huursom. Spainholidays4u kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten geleden door de huurder.

5. Productomschrijving
Alle vakantie accommodaties zorgvuldig door Spainholidays4u geselecteerd. Spainholidays4u. staat in voor de juistheid van de omschrijving van de vakantie accommodaties, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van de accommodatie en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van Spainholidays4u.

6. Schade
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u en/of uw reisgenoten als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning. Veroorzaakte schade dient ter plaatse aan de verhuurder te worden voldaan. Spainholidays4u kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door uzelf.

7. Calamiteiten
Spainholidays4u kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuur geweld, natuur rampen, aanslagen, stakingen of epidemieën

8.Waarborgsom
Vooraf bent u verplicht een waarborgsom te betalen, welke binnen 10 werkdagen na vertrek ( laatste verhuur dag) wordt teruggestort op uw bank/giro rekening. Mocht er schade of breuk geconstateerd worden na afloop van uw verblijf, dan zal dit met de borg verrekend worden. De hoogte van de borg staat vermeld in uw reserveringsbevestiging. Tevens dient u zich bij aankomst te kunnen identificeren d.m.v. een paspoort of identiteitskaart.

9. Jongeren
De gebruikelijke borgsom wordt bij jongerengroepen met €100,- per persoon verhoogd. Hiernaast is een verplichte betaalde eind schoonmaak van toepassing. De borgsom zal binnen 10 werkdagen na vertrek en controle van de accommodatie worden teruggestort op bank of giro rekening.

10. Leeftijdsvoorbehoud
Verschillende accommodaties zijn niet beschikbaar voor jongeren of groepen. Indien bij incheck (aankomst) blijkt dat er toch sprake is van een groep personen met een gemiddelde leeftijd van minder dan 25 jaar, zal toegang geweigerd worden, zonder dat er sprake kan zijn van enige restitutie.

11. Verzekering
Wij raden u aan een goede reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

12. Huurder
De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door Spainholidays4u gegeven redelijke gebruiksinstructies.
Tussen 22.00 en 7.00 uur verzoeken wij u geen lawaai/muziek te maken i.v.m. nachtrust van omwonenden. Overlast door gebruik van alcoholische drank, drugs, groepsvorming en/of ander hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst.
Bij geconstateerde overlast veroorzaakt door de huurder, heeft Spainholidays4u het recht de huurovereenkomst per direct te ontbinden zonder enige restitutie van betaalde huursom of borgsom.

13. Vertrek
Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten.
Vuilnis dient door u zelf naar afvalverzamelplaatsen gebracht te worden. Voor het achter laten van afval worden kosten in rekening gebracht!
Servies goed, bestek en keukengerei schoon achter te laten en op de daartoe bestemde plaats.
Afwasmachine leegruimen en schoon achterlaten
Beddengoed af te halen.
Barbecue/open haard schoon en leeg opleveren
Tuin en terras vrij van afval (sigaretten filters)
De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plek te worden teruggezet zoals dit op de eerste huur dag is in gebruik genomen.
Extra schoonmaakkosten kunnen in rekening gebracht worden wanneer het huis niet schoon wordt bevonden door de huiseigenaar en/of controleur van Spainholidays4u

14. Verantwoordelijkheid huurder
De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het gehuurde en is aansprakelijk voor eventuele schades die door huurder of medereizigers veroorzaakt zijn gedurende zijn/haar verblijf.

15. Huisdieren
Huisdieren zijn niet overal toegestaan dit kunt u terug vinden in de woning omschrijving

16. Bedlinnen
Bedlinnen kan gehuurd worden als dit niet bij de vakantiewoning word aangeboden. Graag bij reservering aangeven als u dit wenst. Handlinnen (handdoeken en theedoeken) dient u zelf mee te brengen, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de bedden te beslapen zonder het gebruik van linnen goed.

17. Openingstijden
Buiten het hoogseizoen kan het zijn dat op bepaalde dagen of uren de op onze site vermelde informatie bijvoorbeeld : zwembaden, restaurants en winkels gesloten zijn. Spainholidays4u is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren.

18. Aankomst en vertrek
De vakantie accommodatie kunt u betrekken op de eerste verhuur dag tussen 16:00 uur tot 20:00uur. Aankomst later dan 20:00 uur uitsluitend in overleg ( kosten €50,00 )
De woning/appartement dient op de vertrek dag voor 10:00 uur te worden verlaten. Bij vertrek later dan 10:00 worden hier extra kosten voor in rekening gebracht.

19. Aantal personen
Het in de woning beschrijving genoemde personen aantal is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen dan is aangegeven bij boeking is niet toegestaan. Het plaatsen van een tent, caravan of camper is niet toegestaan. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak tot restitutie van de reissom.

20. Overlast
Het kan zijn dat tijdens uw verblijf gewerkt wordt aan de weg of de naaste omgeving of dat er tijdelijk geen stroom of water is. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie voor u kan zijn maar wij hebben hier geen enkele invloed op en kunnen hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

20.Drugs
Het gebruik van drugs en/of geestverruimende middelen, in wat voor vorm dan ook, niet toegestaan in onze accommodaties. Bij geconstateerde overtreding kan de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang door Spainholidays4u worden beëindigd zonder recht op enige restitutie.

21. Klachten
Mocht u bij aankomst of tijdens uw verblijf een klacht hebben, wendt u zich dan direct tot onze medewerkers daarmee zij de mogelijkheid hebben uw klacht op te lossen. De huurder dient een klacht ontstaan bij aankomst in de vakantiewoning of gedurende het verblijf uiterlijk binnen 24uur te melden aan onze medewerkers. Spainholidays4u zal proberen de klacht onverwijld ter plaatse op te lossen. U dient spainholidays4u te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens uw verblijf. Vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie, ontheft Spainholidays4u van iedere verplichting’ tot schadeloosstelling. Spainholidays4u kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade die veroorzaakt worden door acties, nalatigheden of verzuim door onze contractpartners.

22. Toeristenbelasting
Vanaf 1 november 2012 zal Catalonië als eerste en enige deelstaat/regio van Spanje een toeristenbelasting hebben. Spainholidays4u verhuurt ook woningen in deze regio. Bij deze woningen dient u er rekening mee te houden dat er bij aankomst op ons kantoor toeristenbelasting wordt gevraagd. De toeristenbelastingen gelden zowel voor buitenlandse toeristen alsook Spanjaarden die in Catalonië op vakantie gaan.

Hieronder een overzicht van de prijzen
Appartementen en vakantiewoningen is 0,90 euro per nacht/persoon in Catalonië. De prijzen zijn altijd per persoon en nacht voor personen van 16 jaar en ouder.
Maximaal worden er 7 nachten afrekent dus nooit meer. De toeristenbelasting moet ter plaatse betaald worden op ons kantoor.

23. Algemene huurvoorwaarden 2023
Wanneer u uw boeking voltooit, accepteert u hiermee dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft en met de inhoud hiervan akkoord gaat.

Spainholidays4u
LOST IN SPAIN S.L. Gevestigd in Calonge, Girona, Spanje. registratie nummer B55164016